Biram Zdravlje logo

Poslušajte stručnjaka dr. Rajovića na live webinaru 22. listopada u 18 sati!

shadow illustration

Djeca jako brzo odrastaju i prve su godine ključne za razvoj inteligencije, kaže dr. Ranko Rajović, autor NTC programa učenja kroz igru i gost predavač na webinaru Zašto djeca sve teže uče.

Na konkretno pitanje Zašto djeca sve teže uče, dr. Rajović će govoriti na online predavanju koje će se održati putem platforme ZOOM, 22. listopada u 18 sati.

Predavanje će trajati jedan sat te će 15 minuta ostati na raspolaganju za sva pitanja.

Webinar je namijenjen roditeljima te učiteljima,  pedijatrima, logopedima, dječjim psiholozima, odgajateljima i ostaloj stručnoj javnosti.

Svaka nova generacija školske djece pokazuje sve više problema s pažnjom i koncentracijom

Roditelji mlađe djece tijekom predavanja moći će čuti kako spriječiti pojavu razvojnih poremećaja i potaknuti razvoj kognitivnih sposobnosti, a kako djeca ne bi imala poteškoća u učenju prilikom polaska u školu.

Roditelji školske djece vidjet će kako se jednostavnim i primjenjivim metodama može poboljšati koncentracija i olakšati učenje.

Dr. Rajović, na online predavanju će sa sudionicima podijeliti niz provjerenih metoda, praktičnih primjera i korisnih savjeta o tome kako pridobiti djetetovu pažnju,  što bolje mu objasniti gradivo te ga naučiti da zavoli knjigu.

Više o webinaru i kako se prijaviti saznajte na: https://bit.ly/2IuLnor  

O predavaču

Dr. Ranko Rajović je autor NTC programa učenja kroz igru koji se provodi u 17 država Europe. Dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu, a koje se dodjeljuje jednom godišnje.   

Predaje na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji te je specijalist interne medicine, magistar neuroendokrinologije i doktor sportskih znanosti.