Pravila sudjelovanja u događaju Stepenicama do zdravlja - Biram zdravlje
Biram Zdravlje logo

Pravila sudjelovanja u događaju Stepenicama do zdravlja

shadow illustration

Ove jeseni napravite nešto za sebe, preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem i pridružite nam se u Zagrebu 11. 11. u izazovu „Stepenicama do zdravlja“!

 

Online prijave za sudjelovanje su zatvorene, ali prijaviti se možete i na lokaciji prije početka izazova!

 

*Izazovom su povezane 4 stube u središtu Zagreba:

  • Stube Dolac (Od ulice Pod zidom do tržnice Dolac)

  • Stube biskupa Duha (Od Tkalčićeve ulice do Opatovine)
  • Zakmardijeve stube (Od Radićeve ulice do Strossmayerevog šetališta)
  • Tomićeve stube (od Strossmayerovog šetališta do Ilice)


Izazov se održava unutar projekta „Biram Sebe, BiramZdravlje.hr“ a za cilj ima širiti svijest o svakodnevnim koracima koje možemo poduzeti da bi stvarali zdrave navike i poboljšali zdravlje tijela i uma.

Pravila sudjelovanja


Pravila se odnose na sudjelovanje u događaju STEPENICAMA DO ZDRAVLJA objavljene na internetskoj stranicu www.biramzdravlje.hr (u daljem tekstu „ STEPENICAMA DO ZDRAVLJA“).

Na događaju mogu sudjelovati svi zdravi sudionici koji mogu samostalno hodati po unaprijed definiranim stepenicama u užem centru Zagreba na vlastitu odgovornost.

Prijavom na sudjelovanje, sudionik se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na Salveo d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb i/ili bilo koga trećeg. 

Svaki sudionik potpisom prijave preuzima isključivu i potpunu odgovornost za sebe, za samostalnu procjenu svojih tjelesnih i zdravstvenih sposobnosti za prolazak unaprijed definirane rute hodanja i za slučaj bilo kakve potencijalne ozljede na predviđenoj ruti.

U izazovu mogu sudjelovati punoljetne osobe (18 godina i starije) te maloljetne osobe koje ispunjavaju sve ostale uvjete iz ovih pravila.


Prijavom na događaj sudionik je upoznat da organizator i pružatelj usluge prijava i obrade rezultata događaj snima te da će fotografije i video materijal nastao za vrijeme, neposredno prije i poslije događaja koristiti za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja i sponzora kao svoj legitiman interes. 

Sudionik je upoznat da će organizator i pružatelj usluge prijava i obrade rezultata koristiti njezine osobne podatke za internu komunikaciju i u svrhe održavanja i promocije događaja, a sve u razumnom obujmu. 

Punoljetni sudionik potpisom prijave prihvaća u cijelosti ove uvjete sudjelovanja i time daje izričitu privolu na prikupljanje i obradu  osobnih podataka u opsegu i u svrhu kako je u ovim uvjetima navedeno.


Prijavu na događaj za osobe mlađe od 18 godina mogu ispuniti samo roditelji odnosno zakonski zastupnici maloljetne osobe i isti prijavom potvrđuju da su ovlašteni za prijavu malodobnog djeteta na događaj. 

Također, potvrđuju da su upoznati da organizator i pružatelj usluge prijava i obrade rezultata događaj snima te da će fotografije i video materijal nastao za vrijeme, neposredno prije i poslije događaja koristiti za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja i sponzora. 

Isto tako upoznati su da organizator i pružatelj usluge prijava i obrade rezultata može koristiti ovako prikupljene osobne podatke za internu komunikaciju i u svrhe održavanja i promocije događaja, a sve u razumnom obujmu. 

Roditelji odnosno zakonski zastupnici osoba mlađih od 18 godina potpisom prijave u ime i za račun osoba mlađih od 18 godina daju izričitu privolu za prikupljanje i obradu  osobnih podataka tih osoba u opsegu i u svrhu kako je u ovim uvjetima navedeno. 

Roditelji odnosno zakonski zastupnici malodobnih osoba potpisom prijave istovremeno prihvaćaju u ime i za račun malodobne osobe i sve uvjete odnosno Pravila izazova uključujući i isključivu i potpunu odgovornost za tu malodobnu osobu, za samostalnu procjenu njegovih tjelesnih i zdravstvenih sposobnosti za prolazak unaprijed definirane rute hodanja i za slučaj bilo kakve potencijalne ozljede na predviđenoj ruti.

Također, videozapise i fotografije s događaja STEPENICAMA DO ZDRAVLJA organizator i pružatelj usluge prijava i obrade rezultata može koristiti za objavu na svojim komunikacijskim kanalima (tiskanim marketinškim materijalima, web stranicama, na društvenim mrežama: Facebook, TikTok,  Instagram, YouTube) radi promoviranja i oglašavanja događaja.


Brandirana marama za sudjelovanje mora biti vidljiva tijekom obilaženja stepeništa, a svi sudionici koji obilaze unaprijed definirana stepeništa, moraju kako bi sudjelovali u izazovu preuzeti mapu  događaja STEPENICAMA DO ZDRAVLJA (mapa će se moći preuzeti na svakoj od četiri lokacije). 

Kao dokaz da su zaista prošli sva navedena stepeništa, sudionici izazova u mapi trebaju skupiti četiri štambilja od strane osoblja organizacije sa svih četiriju različitih predviđenih lokacije, a koji će ih čekati na svakoj lokaciji. Polazišno stepenište, svaki sudionik bira sam, a pobjednik je sudionik koji prvi dođe na centralnu poziciju, a da je prošao sva četiri stepeništa i za to ima dokaz u vidu štambilja. 

Start izazova je na svim odabranim stepeništima u 11.00h.

 
Svi sudionici koji su završili izazov (odšetali sve lokacije i mogu to dokazati skupljenim svih četiriju štambilja sa četiri različite predviđene lokacije) će od Organizatora dobiti promotivne nagrade, dok će prva 3 sudionika koji stignu na centralnu poziciju osvojiti posebne nagrade po izboru organizatora.


Sudionici potpisom Prijave potvrđuju da su upoznati s činjenicom da ovaj događaj ne uključuje trčanje, već šetnju/hodanje po poznatim rutama grada s ciljem osvještavanja potrebe kretanja i fizičke aktivnosti.


Neprihvaćanjem ovih pravila sudjelovanja nije moguće sudjelovati u izazovu.