Babytol DHA Omega - Savjetovalište - Biram zdravlje
Biram Zdravlje logo

Babytol DHA Omega

DHA Omega-3 masna kiselina je važna strukturna komponenta mozga, živčanih stanica i mrežnice oka. DHA čini 97% svih omega-3 masnih kiselina u mozgu i 93% svih omega-3 masnih kiselina u mrežnici. Rast i razvoj mozga kod djeteta je najintenzivniji u zadnjem tromjesečju trudnoće (mozak raste 260%) i prvoj godini života (mozak raste 175%).

DHA Omega-3 masna kiselina u dozi od 100mg dnevno od 8. dana do kraja 3. godine je važna za razvoj mozga, kognitivnih i mentalnih funkcija, kao i za normalan razvoj vida.

Prema preporukama EFSA (European Food Safety Authority) kod djece od 2-18 godina preporučuje se kombinacija EPA+DHA Omega-3 masne kiseline u dozi od 250 mg dnevno.

Kako bi osigurali potrebnu količinu DHA omega-3 preko dojenja, dojilja treba tjedno unijeti 250-300 g ‘plave’ morske ribe (skuša, srdela, papalina, haring, tuna). Statistika je pokazala da majke u Europi unose višestruko manje od preporučenog unosa. Jedan razlog tome su navike u prehrani (manje od dva obroka masne ribe tjedno), a drugi razlog su ograničenja u prehrani zbog onečišćenja teškim metalima (olovo, živa) u masnoj ribi.

Dojilja može osigurati potrebnu količinu DHA omega-3 putem mlijeka ukoliko se ona suplementira s 200 mg DHA dnevno.

Primjena vitamina D3 proporučuje u prvoj godini djetetova života te u zimskim mjesecima do kraja 3. godine. U periodima kad nije potrebno primjenjivati vitamin D3 preporučujemo primjenu Babytol DHA Omega. U periodima kad se preporučuje suplementacija s vitaminom D3, preporučujemo fiksnu kombinaciju Babytol D3+DHA Omega.