Koji su ''okidači'' kašlja i kada posjetiti liječnika? - Biram zdravlje
Biram Zdravlje logo

Koji su ''okidači'' kašlja i kada posjetiti liječnika?

shadow illustration

Ponekad posjeta liječniku nije potrebna te ovisno o vrsti kašlja isti možemo sami na prirodan način tretirati.

Ovisno o vrsti kašlja i duljini trajanja, kao i o dobi i zdravlju osobe, ovisi i potreba za posjetom liječnika. Osobe s drugim bolestima pluća, poput astme i KOPB, mogu zahtijevati liječenje prije ili češće od ostalih.

Kada se zbog kašlja obavezno trebate javiti liječniku:

 • Iznenadna pojava kašlja u prethodno zdravog djeteta (posebice ako je mlađe od 3 god.)
 • Bolesnici koji imaju značajne opće simptome bolesti (visoka temperatura, iscrpljenost, malaksalost, zaduha)
 • Kašalj koji traje 2 ili više tjedana bez poboljšanja
 • Obojeni iskašljaj (žuti, zeleni, boje hrđe ili uz primjese krvi)*
 • Bol u prsima, zaduha i/ili sipnja (sviranje u prsima)
 • Bolesnici koji imaju simptome sugestivne za hripavac (pertussis) ili krup
 • Bolesnici koji imaju ponavljajući noćni kašalj
 • Bolesnici koji nisu pozitivno odgovorili na odgovarajuće liječenje nakon 2 tjedna
 • Bolesnici u kojih postoji sumnja da je kašalj nuspojava lijekova

*Nosni sekret često postane gust i obojen (gnojan), a da to ne znači da se radi o bakterijskoj infekciji. Gnojni iskašljaj nije nužno zbog bakterijske infekcije te ne zahtijeva nužno liječenje antibiotikom.

shadow illustration

Kada patite od kašlja poželjno je da, ukoliko je moguće, izbjegavate 'okidače' kašlja kao što je:

 • fizički napor,
 • naprezanje glasa i
 • aerosoli.

Još jedan od okidača je hladni i suhi zrak koji osim sluznice grla uzrokuje i isušivanje sluznice nosa. 

Kako prirodno liječiti kašalj? >>>