Pravila Instagram nagradnog natječaja - Panthenol - Biram zdravlje
Biram Zdravlje logo

Pravila Instagram nagradnog natječaja - Panthenol

shadow illustration

Traje do 27. srpnja u 23:59 sati

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je izvršiti zadatak u objavi postavljenoj 19.7.2022. pod naznakom [NAGRADNI NATJEČAJ] na Instagram profilu biramzdravlje.hr.

Prema zadatku na Instagram profilu biramzdravlje.hr, potrebno je emojijima opisati svoj savršeni dan na plaži.

Odgovor je potrebno napisati u komentar, a najkreativniji odgovor zaslužit će Panthenol proizvode - Panthenol® S.O.S sprej i Panthenol® losion.

 

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od dana objave 19.7.2022. do 27.7.2022.u 23:59 sati.

 

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske.

Komentar ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procijeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.

Osobi koja je sudjelovala u nagradnom natječaju s više od jednog komentara, u obzir će se uzeti samo prvi ponuđeni odgovor.

 

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:

- sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke

- sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke

- ako je sudionik osvojio nagradu na nagradnom natječaju na Facebook stranici Organizatora unatrag tri mjeseca od objave ovog nagradnog natječaja

- svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

 


SUGLASNOST

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnicima, dostavljanja osvojenih nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Nakon toga se svi podaci brišu. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

 

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA

Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.).

Organizator zadržava pravo promjene nagrade u svakom trenutku bez prethodne najave.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Instagram stranice ili nagradnog natječaja.

Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Instagram. 

Instagram ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osigurava Organizator.