Biram Zdravlje logo

Pravila nagradnog natječaja: Koliko se jagodica nalazi na slici?

shadow illustration

Nagradni natječaj traje od 21.01. – 25.01.2021 do 11:59 h.

Članak 1.  

Priređivač (Salveo d.o.o, Zavrtnica 17, Hrvatska) priređuje nagradni natječaj „Koliko se jagodica nalazi na slici?“ u cilju promocije, a odvija se isključivo na vlastitim digitalnim kanalima – Facebook profil @Biram zdravlje.   

Članak 2. 

Nagradni natječaj traje od 21.01. – 25.01.2021 do 11:59 h.  

Članak 3. 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na stranici www.biramzdravlje.hr   

Članak 4. 

Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske.  
Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.  

Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju nije uvjetovano kupnjom, a ostvaruje se ostavljanjem komentara ispod fotografije objavljenje na Facebook profilu @Biram zdravlje.  

Korisnik u komentaru treba pronaći sve jagode koje se nalaze na fotografiji.  

Deset Korisnika koji prvi točno odgovore bit će označeni u komentaru ispod objave do 31.1. u 10 sati 

Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika.  

Članak 5.  

Korisnik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovog Pravilnika te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje da ga se naknadno obavještava o promotivnim novostima priređivača.  

Članak 6. 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i njihova uža obitelj.  


Članak 7. 

Nagradni fond:  

10 komada isla junior pastila. Nagrade nisu zamjenjive za novac.  

Članak 8.  

Dobitnik će biti kontaktiran tako što će biti označen u komentaru. Ukoliko se dobitnik ne odazove na komentar unutar 72 sata, dobitnik gubi pravo na nagradu, a korisnik sa sljedećim najkreativnijim razlogom ostvaruje pravo na nagradu.  

Članak 9.  

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj.  

Članak 10.  

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.  Preuzimanje nagrada održat će se u dogovoru s Priređivačem.  

Članak 11.  

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.  

Članak 12.  

Organizator zadržava pravo promjene pravila bez prethodne najave. U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.  

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osigurava Priređivač.

U Zagrebu, 21.01.2020.